Trích dẫn APA

Kwok, H. F. (. (2019). Venom and Toxin as Targeted Therapy. MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

Trích dẫn kiểu Chicago

Kwok, Hang Fai (Henry). Venom and Toxin As Targeted Therapy. MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019.

Trích dẫn MLA

Kwok, Hang Fai (Henry). Venom and Toxin As Targeted Therapy. MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.