Отправить по sms: Sorularla Beyaz Rusya yabancı sermaye mevzuatı [electronic resource]/