Describir: Sorularla yabancı sermaye [electronic resource]