Enviar por SMS: Sorularla yabancı sermaye [electronic resource]