Παραπομπή APA

(1999). Sorularla Hindistan yabancı sermaye mevzuatı [electronic resource]. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.

Παραπομπή Chicago Style

Sorularla Hindistan Yabancı Sermaye Mevzuatı [electronic Resource]. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 1999.

Παραπομπή MLA

Sorularla Hindistan Yabancı Sermaye Mevzuatı [electronic Resource]. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 1999.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.