Style de citation APA

(1999). Sorularla Hindistan yabancı sermaye mevzuatı [electronic resource]. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.

Style de citation Chicago

Sorularla Hindistan Yabancı Sermaye Mevzuatı [electronic Resource]. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 1999.

Style de citation MLA

Sorularla Hindistan Yabancı Sermaye Mevzuatı [electronic Resource]. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 1999.

Attention : ces citations peuvent ne pas être correctes à 100%.