Отправить по sms: Sorularla Hindistan yabancı sermaye mevzuatı [electronic resource]/