Văn bản này: Sorularla Hindistan yabancı sermaye mevzuatı [electronic resource]/