Text this: Emevi devrinde Arap hakimiyeti, şia ve mesih akideleri üzerine araştırmalar [electronic resource]/