Interfacial Nanochemistry Molecular Science and Engineering at Liquid—Liquid Interfaces /

The history of the liquid-liquid interface on the earth might be as old as that of the liquid. It is plausible that the generation of the primitive cell membrane is responsible for an accidental advent of the oldest liquid interfaces, since various compounds can be concentrated by an adsorption at t...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Kolejni autorzy: Watarai, Hitoshi. (Redaktor), Teramae, Norio. (Redaktor), Sawada, Tsuguo. (Redaktor)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Boston, MA : Springer US, 2005.
Seria:Nanostructure Science and Technology,
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://dx.doi.org/10.1007/0-387-27541-X
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!