Trích dẫn APA

Hoenig, S. L. (2007). Compendium of Chemical Warfare Agents. New York, NY: Springer New York.

Trích dẫn kiểu Chicago

Hoenig, Steven L. Compendium of Chemical Warfare Agents. New York, NY: Springer New York, 2007.

Trích dẫn MLA

Hoenig, Steven L. Compendium of Chemical Warfare Agents. New York, NY: Springer New York, 2007.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.