Compendium of Chemical Warfare Agents

In his book, Compendium of Chemical Warfare Agents, author Steven L. Hoenig provides all the necessary information that First Responders, Hospitals, HazMat Teams, Fire and Rescue Services, and other First Responders need to know when dealing with dangerous chemical agents. Coverage includes health e...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Hoenig, Steven L. (Autor)
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Format: E-book
Język:English
Wydane: New York, NY : Springer New York, 2007.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-69260-9
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

Z powodu przeglądu technicznego niedostępne

Niestety! Z powodu przeglądu technicznego system jest niedostępny.

Niestety! Status dostępu obecnie nie stoi do dyspozycji - skontaktuj się z biblioteką.

kutuphane@sdu.edu.tr

Internet

http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-69260-9