Trích dẫn APA

Yadav, L. D. S. (2005). Organic Spectroscopy. Dordrecht: Springer Netherlands : Imprint: Springer.

Trích dẫn kiểu Chicago

Yadav, L. D. S. Organic Spectroscopy. Dordrecht: Springer Netherlands : Imprint: Springer, 2005.

Trích dẫn MLA

Yadav, L. D. S. Organic Spectroscopy. Dordrecht: Springer Netherlands : Imprint: Springer, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.