Organic Spectroscopy

Organic Spectroscopy presents the derivation of structural information from UV, IR, Raman, 1H NMR, 13C NMR, Mass and ESR spectral data in such a way that stimulates interest of students and researchers alike. The application of spectroscopy for structure determination and analysis has seen phenomena...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Yadav, L. D. S. (Autor)
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer, 2005.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:https://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-2575-4
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Spis treści:
  • 1. Introduction to Spectroscopy (Spectrometry)
  • 2. Ultraviolet (UV) and Visible Spectroscopy
  • 3. Infrared (IR) Spectroscopy
  • 4. Raman Spectroscopy
  • 5. Proton Nuclear Magnetic Resonance (PMR or 1H NMR) Spectroscopy
  • 6. 13C NMR Spectroscopy
  • 7. Electron Spin Resonance (ESR) Spectroscopy
  • 8. Mass Spectroscopy (MS)
  • 9. Spectroscopic Solutions of Structural Problems
  • Answers to Problems.