The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements

The ?rst edition of this work (The Chemistry of the Actinide Elements by J. J. Katz and G. T. Seaborg) was published in 1957, nearly a half century ago. Although the chemical properties of thorium and uranium had been studied for over a century, and those of actinium and protactinium for over ?fty y...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Kolejni autorzy: Morss, Lester R. (Redaktor), Edelstein, Norman M. (Redaktor), Fuger, Jean. (Redaktor)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Dordrecht : Springer Netherlands, 2006.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-3598-5
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!