The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements

The ?rst edition of this work (The Chemistry of the Actinide Elements by J. J. Katz and G. T. Seaborg) was published in 1957, nearly a half century ago. Although the chemical properties of thorium and uranium had been studied for over a century, and those of actinium and protactinium for over ?fty y...

Full beskrivning

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: SpringerLink (Online service)
Övriga upphovsmän: Morss, Lester R. (Utgivare, redaktör, sammanställare), Edelstein, Norman M. (Utgivare, redaktör, sammanställare), Fuger, Jean. (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: E-bok
Språk:English
Publicerad: Dordrecht : Springer Netherlands, 2006.
Ämnen:
Länkar:http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-3598-5
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!