Trích dẫn APA

Sam-Bodden, B. (2006). Beginning POJOs: From Novice to Professional (2.). Berkeley, CA: Apress.

Trích dẫn kiểu Chicago

Sam-Bodden, Brian. Beginning POJOs: From Novice to Professional. 2. Berkeley, CA: Apress, 2006.

Trích dẫn MLA

Sam-Bodden, Brian. Beginning POJOs: From Novice to Professional. 2. Berkeley, CA: Apress, 2006.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.