Beginning POJOs From Novice to Professional /

Beginning POJOs introduces you to open source lightweight web development using Plain Old Java Objects (POJOs) and the tools and frameworks that enable this. Tier by tier, this book guides you through the construction of complex but lightweight enterprise Java-based web applications. Such applicatio...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Sam-Bodden, Brian. (Autor)
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Berkeley, CA : Apress, 2006.
Wydanie:2.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4302-0142-7
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Spis treści:
  • Eclipse
  • Building with Ant
  • Object Relational Mapping with Hibernate
  • Business Services with JBoss
  • The Spring Framework
  • Tapestry
  • Testing
  • Continuous Integration
  • Additional Topics.