Essential NMR for Scientists and Engineers /

ESSENTIAL NMR is a set of lecture notes for scientists and engineers who want to brush up on their knowledge of NMR. This book is also a compendium for graduate and postgraduate students of physics and chemistry as well as for their teachers, covering all fields of NMR, i.e. NMR methodology and hard...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Blümich, Bernhard. (Autor)
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2005.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://dx.doi.org/10.1007/b138660
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!