Frontiers in Chemical Sensors Novel Principles and Techniques /

With their similarity to the organs of the most advanced creatures that inhabit the Earth, sensors are regarded as being the “senses of electronics”: arti?cial eyes and ears that are capable of seeing and hearing beyond the range of - man perception; electronic noses and tongues that can recognise o...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Kolejni autorzy: Orellana, Guillermo. (Redaktor), Moreno-Bondi, Maria C. (Redaktor)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2005.
Seria:Springer Series on Chemical Sensors and Biosensors, Methods and Applications, 3
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://dx.doi.org/10.1007/3-540-27757-9
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!