DNA Binders and Related Subjects -/- /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Kolejni autorzy: Waring, Michael J. (Redaktor), Chaires, Jonathan B. (Redaktor)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2005.
Seria:Topics in Current Chemistry, 253
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://dx.doi.org/10.1007/b99428
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!