Παραπομπή APA

SpringerLink (Online service), & Schulz, S. (2005). The Chemistry of Pheromones and Other Semiochemicals II: -/-. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Παραπομπή Chicago Style

SpringerLink (Online service), και Stefan Schulz. The Chemistry of Pheromones and Other Semiochemicals II: -/-. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005.

Παραπομπή MLA

SpringerLink (Online service), και Stefan Schulz. The Chemistry of Pheromones and Other Semiochemicals II: -/-. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.