Polysaccharides I Structure, Characterization and Use /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Kolejni autorzy: Heinze, Thomas. (Redaktor)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2005.
Seria:Advances in Polymer Science, 186
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://dx.doi.org/10.1007/b136812
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!