Παραπομπή APA

SpringerLink (Online service), & Wittmann, C. (2005). Immobilisation of DNA on Chips II. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Παραπομπή Chicago Style

SpringerLink (Online service), και Christine Wittmann. Immobilisation of DNA On Chips II. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005.

Παραπομπή MLA

SpringerLink (Online service), και Christine Wittmann. Immobilisation of DNA On Chips II. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.