Enviar aquest missatge de text: Immobilisation of DNA on Chips II