Immobilisation of DNA on Chips II

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Kolejni autorzy: Wittmann, Christine (Redaktor)
Format: Elektroniczne E-book
Język:English
Wydane: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2005.
Seria:Topics in Current Chemistry, 261
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:https://dx.doi.org/10.1007/11544432
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!