QSAR and Molecular Modeling Studies in Heterocyclic Drugs I

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Kolejni autorzy: Gupta, Satya Prakash. (Redaktor)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2006.
Seria:Topics in Heterocyclic Chemistry, 3
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://dx.doi.org/10.1007/11577737
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!