Surface Plasmon Resonance Based Sensors

Over the last two decades, surface plasmon resonance (SPR) sensors have attracted a great deal of attention. This volume of Springer Series on Chemical Sensors and Biosensors provides a comprehensive treatment of the field of SPR sensors. The book is divided into three parts. Part I introduces reade...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Kolejni autorzy: Homola, Jiří. (Redaktor)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2006.
Seria:Springer Series on Chemical Sensors and Biosensors, 4
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://dx.doi.org/10.1007/b100321
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!