Microwave-Assisted Synthesis of Heterocycles

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Kolejni autorzy: Eycken, Erik Van der (Redaktor), Kappe, C. Oliver (Redaktor)
Format: Elektroniczne E-book
Język:English
Wydane: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2006.
Seria:Topics in Heterocyclic Chemistry, 1
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:https://dx.doi.org/10.1007/11497363
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!