Handbook of Practical X-Ray Fluorescence Analysis

X-Ray Fluorescence analysis (XRF) is a reliable multi-elemental and nondestructive analytical method widely used in research and industrial applications. This practical handbook provides self-contained modules featuring XRF instrumentation, quantification methods, and most of the current application...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Kolejni autorzy: Beckhoff, Burkhard. (Redaktor), Kanngießer, habil. Birgit. (Redaktor), Langhoff, Norbert. (Redaktor), Wedell, Reiner. (Redaktor), Wolff, Helmut. (Redaktor)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2006.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-36722-2
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!