Handbook of Practical X-Ray Fluorescence Analysis

X-Ray Fluorescence analysis (XRF) is a reliable multi-elemental and nondestructive analytical method widely used in research and industrial applications. This practical handbook provides self-contained modules featuring XRF instrumentation, quantification methods, and most of the current application...

Full beskrivning

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: SpringerLink (Online service)
Övriga upphovsmän: Beckhoff, Burkhard. (Utgivare, redaktör, sammanställare), Kanngießer, habil. Birgit. (Utgivare, redaktör, sammanställare), Langhoff, Norbert. (Utgivare, redaktör, sammanställare), Wedell, Reiner. (Utgivare, redaktör, sammanställare), Wolff, Helmut. (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: E-bok
Språk:English
Publicerad: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2006.
Ämnen:
Länkar:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-36722-2
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!