Chemical Sensors An Introduction for Scientists and Engineers /

Research in the area of chemical and biochemical sensors and the development of respective applications is still growing rapidly. In the last decade it has become evident that the successful development of chemical and biochemical sensors resistant to the harsh conditions in the various routine appl...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Gründler, Peter. (Autor)
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-45743-5
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!