Chemical Sensors An Introduction for Scientists and Engineers /

Research in the area of chemical and biochemical sensors and the development of respective applications is still growing rapidly. In the last decade it has become evident that the successful development of chemical and biochemical sensors resistant to the harsh conditions in the various routine appl...

Full beskrivning

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Gründler, Peter. (Författare, medförfattare)
Institutionell upphovsman: SpringerLink (Online service)
Materialtyp: E-bok
Språk:English
Publicerad: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007.
Ämnen:
Länkar:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-45743-5
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!