Hydroboration and Organic Synthesis 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane (9-BBN) /

9-Borabicyclo [3.3.1]nonane, a commercially available reagent, is the most versatile hydroborating reagent to synthesize organoboranes (B-R-9-BBN). The reagent exhibits remarkable regio-, chemo-, and stereoselectivity during hydroboration reactions. The organoboranes can be converted to C-H, C-O, C-...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Dhillon, Ranjit S. (Autor)
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-49076-0
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

Z powodu przeglądu technicznego niedostępne

Niestety! Z powodu przeglądu technicznego system jest niedostępny.

Niestety! Status dostępu obecnie nie stoi do dyspozycji - skontaktuj się z biblioteką.

kutuphane@sdu.edu.tr

Internet

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-49076-0