Hydroboration and Organic Synthesis 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane (9-BBN) /

9-Borabicyclo [3.3.1]nonane, a commercially available reagent, is the most versatile hydroborating reagent to synthesize organoboranes (B-R-9-BBN). The reagent exhibits remarkable regio-, chemo-, and stereoselectivity during hydroboration reactions. The organoboranes can be converted to C-H, C-O, C-...

Full beskrivning

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Dhillon, Ranjit S. (Författare, medförfattare)
Institutionell upphovsman: SpringerLink (Online service)
Materialtyp: E-bok
Språk:English
Publicerad: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007.
Ämnen:
Länkar:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-49076-0
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!