NMR — From Spectra to Structures An Experimental Approach /

Nuclear magnetic resonance spectroscopy is one of the most powerful analytical methods. This practice-oriented textbook aims at teaching how NMR experiments should be used to make structural asssignments. The book is intended as a practical guide for students and laboratory personnel, so that the em...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Mitchell, Terence N. (Autor), Costisella, Burkhard. (Autor)
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007.
Wydanie:Second Revised and Expanded Edition.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-72196-3
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

Podobne zapisy