Παραπομπή APA

SpringerLink (Online service), & Klapötke, T. M. (2007). High Energy Density Materials. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Παραπομπή Chicago Style

SpringerLink (Online service), και T. M. Klapötke. High Energy Density Materials. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007.

Παραπομπή MLA

SpringerLink (Online service), και T. M. Klapötke. High Energy Density Materials. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.