Square-Wave Voltammetry Theory and Application /

Square-wave voltammetry is a technique readily available to every researcher, scientist, engineer and practitioner applying modern electrochemical measurement systems. It is of beneficial use in analytical applications and in fundamental studies of electrode mechanisms. But the optimised exploitatio...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Mirceski, Valentin. (Autor), Komorsky-Lovric, Sebojka. (Autor), Lovric, Milivoj. (Autor)
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007.
Seria:Monographs in Electrochemistry,
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73740-7
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!