Inorganic Reactions in Water

Organized to facilitate reference to the reagents involved, this book describes the reactions of the elements and their mostly simpler compounds, primarily inorganic ones and primarily in water. It emphasizes the similarities and differences in actual chemical behavior, as opposed to electronic stru...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Rich, Ronald. (Autor)
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73962-3
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!