Ergenliği anlamak : ergen psikolojisinde güncel gelişmeler /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Adams, James Frederick, 1927- (Tác giả)
Tác giả khác: Dönmez, Ali, 1945- (Thông dịch viên), Onur, Bekir, 1944- (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
English
Được phát hành: Ankara : İmge Kitabevi, 1995.
Phiên bản:1. baskı
Loạt:İmge Kitabevi Yayınları ; 117.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BF724 .A2519 1995
Sao chép k.1 Sẵn có